AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ WEB SAYFASI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası

ADAY OGRENCİ

EK KONTENJAN BİLGİLENDİRME SAYFASI

Sayın Öğrencimiz; Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.
Kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAYIT TARİHLERİ
 • e-Devlet üzerinden kayıtlar .. Ağustos 2017 - .. Eylül 2017 tarihleri arasında,
 • Üniversiteye gelerek kayıt yaptıracaklar için ise 13 – 19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.


 • Öğrencilerimiz kesin kayıtlarını Kayıt Merkezlerimizden yada e-Devlet üzerinden herhangi birinden yaptırmaları yeterlidir.

  KAYIT YERİ
  Kayıt işlemlerini kayıt merkezinde yaptıracak öğrencilerimiz 13 – 19 Eylül 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Gazlıgöl Yolu 7.km deki Ahmet Necdet Sezer Kampüsündeki Kayıt merkezimizde yaptıracaklardır.


  Kayıt işlemlerini kayıt merkezinde yaptıracak öğrencilerimiz kayıta gelirken, aşağıdaki belgeleri getirmek zorundadırlar.

 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ile bu belgenin fotokopisi
 • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Sadece ikinci öğretim (İÖ) ve Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenim ücreti ve katki payi ödemesine ilişkin banka dekontu.)
 • Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • Afyon Sağlık Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin resmi yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporu.
 • Sultandağı Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı programına kayıt yaptıracak öğrenciler için ÖSYM kılavuzunda yer alan açıklamalardan 122 nolu koşulda belirtilen şartlara uygun sağlık raporu

 • NOT 1:Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracak adaylar ders muafiyetinin ve sınıf intibakının yapılabilmesi için, transkriptini ve ders içeriklerini dilekçe ekinde bölümlerine teslim edeceklerdir.

  NOT 2:ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

  NOT 3:Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

 • Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.
 • Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler PTT Şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.
 • Elektronik kayıt işlemi 2017-2018 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.
 • Elektronik kayıt ..-.. Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.
 • Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
 • Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
 • Aynı anda örgün iki önlisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
 • Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.
 • Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.
 • Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydını yapacaklardır ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
 • E-DEVLET ten kayıt yapan öğrencilerimizin kayıtları başarılı olmuş ise Ögrenci Bilgi Sistemimize giriş yapabilirler.
  Otomasyon sistenine giriş adresiniz: https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
  Kullanıcı Adınız   : Öğrenci Numaranız. buradan öğrenebilirsiniz
  Şifreniz          : TcKimlik numaranızın ilk 5 rakamı.

 • NOT : Kayıt yapmamış öğrencilerde HATA::Sadece Aktif Öğrenciler Giriş Yapabilir. Lütfen Öğrenci İşleri ile İrtibata Geçin.mesajı gelmektedir.
 • E-Kayıt hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusü Gazlıgöl Yolu 7. KM , AFYONKARAHİSAR adresinde ki kayıt merkezimize, Kayıt İçin Gerekli evraklarınızı getirerek kayıt işleminizi yaptırabilirsiniz.

  Bütün Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu kayıtları aynı yerde yapılmaktadır.

  Önceki yıllarda yapılan kayıtlardaki deneyimlerimize göre, kayıt yoğunluğu öğle saatlerinde bitmektedir. Öğrenci ve velilerimizin çok erken saatlerde gelip sırada beklemelerine gerek yoktur.

  KAYIT TARİHİNDE ORTAÖĞRETİMDEN MEZUN OLMAYAN ÖĞRENCİLER
  Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

  Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
  • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez
  • Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir


  ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
  • 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler
  • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2017-ÖSYS'ye başvurabilirler.),
  • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar


  Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;

  (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsan yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (E-kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

  2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

  Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı: Ayrıca duyuru yapılacaktır.

  Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler Yeterlilik Sınavına Girmek zorundadır. Bu sınavda başarılı olanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam etmeden, asıl bölümlerinin birinci sınıfına devam edecektir.

  Temel Bilgi ve İletim Teknolojileri dersi olan bölümlerde Seviye Tesbit Sınav tarihleri,
  Lisans ingilizce Seviye Tesbit Sınav tarihleri,
  Hazırlık sınıfları ve yabanci dil muafiyet sınavları duyuruları
  için mutlaka Yabancı Diller Yüksekokulu nun web adresindeki duyuruları http://ydy.aku.edu.tr/ ve
  fakulte/yuksekokul unuzun web sayfalarındaki duyuruları http://www.aku.edu.tr/mutlaka takip ediniz.

  HAZIRLIK SINIFI OLAN PROGRAMLAR

  • Zorunlu Hazırlık Sınıfı
   • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İşletme İngilizce Programı)
   • İslami İlimler Fakültesi (İslami İlimler Programı (I. ve II. öğretim)

  • İsteye Bağlı Hazırlık Sınıfları
   • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   • Mühendislik Fakültesi
   • Teknoloji fakültesi
   • Turizm Fakültesi
   • Veteriner Fakültesi

  Lisans ingilizce Seviye Tesbit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse ... / Eylül / 2017 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na girebilirler. Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.


  Öğrenim ücretinizi Vakıfbank Şube, Bankamatik ve İnternet Şubesinden Öğrenci Numaranızı kullanarak ödeyebilirsiniz.
  Öğrenci numaranızı https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx linkinden öğrenebilirsiniz.

  Bakanlar Kurulu 2017-2018 Öğrenim ücreti katkı payı ücretleri henüz açıklanmamıştır.

  Normal öğretime kayıt yaptıracak öğrenciler, katkı payı yatırmayacaktır.

  İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde öğrenim görecek öğrencilerimizin öğrenim ücretleri aşağıda belirtilmiştir.

  Banka dekontu kayıt sırasında kayıt görevlilerine teslim edilecektir.

  2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

    OKULU İKİNCİ ÖĞRETİM NORMAL ÖĞRETİM YÖS NÖ YÖS İÖ
  1 Tıp Fakültesi - - 2.500,00 TL -
  2 Veteriner Fakültesi - - 2.500,00 TL -
  3 Devlet Konservatuarı - - 375,00 TL -
  4 Eğitim Fakültesi 513,50 TL - 250,00 TL 600,00 TL
  5 Fen Edebiyat Fakültesi (FEN PROGRAM) 640,50 TL - 150,00 TL 600,00 TL
  6 Fen Edebiyat Fakültesi (SOSYAL PROGRAM) 481,00 TL - 150,00 TL 600,00 TL
  7 Güzelsanatlar Fakültesi Fakültesi 962,00 TL - 375,00 TL 1.000,00 TL
  8 Güzelsanatlar Fakültesi (Yetenek RESİM) 962,00 TL - 300,00 TL -
  9 Hukuk Fakültesi - - - -
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 577,50 TL - 300,00 TL 600,00 TL
  11 İ.İ.B.F. (İşletme İngilizce) - - - 600,00 TL
  12 İslami İlimler Fakültesi 513,50 TL - 250,00 TL 600,00 TL
  13 Mühendislik Fakültesi 764,50 TL - 300,00 TL 800,00 TL
  14 Teknik Eğitim Fakültesi 573,30 TL - - -
  15 Teknoloji Fakültesi 764,50 TL - 300,00 TL 800,00 TL
  16 Turizm Fakültesi 513,50 TL - 250,00 TL 600,00 TL
  17 Afyon Sağlık Yüksekokulu 577,50 TL - 250,00 TL 600,00 TL
  18 Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu - - 150,00 TL -
  19 Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 577,50 TL - 150,00 TL 375,00 TL
  20 Sandılı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - - - -
  21 Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 385,00 TL - 100,00 TL 400,00 TL
  22 Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu 385,00 TL - 400,00 TL -
  23 Diğer Meslek Yüksekokulları 385,00 TL - 100,00 TL 400,00 TL


  Ders kayıtları 11 - 17 Eylül 2017 tarihleri (Veteriner Fak. 5-10 Eylül 2017, Tıp Fak. 25-29 Eylül 2017) arasında yapılacaktır.

  Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmeniz için ders kaydınızi internet üzerinden yaptıracaksınız. Her öğrenci ders kaydından kendisi sorumludur.

  Ders kaydını yapabilmek için öğrenci otomasyon sistimini kullanmalısınız.
  Otomasyon sistenine giriş adresiniz: https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
  Kullanıcı Adınız   : Öğrenci Numaranız. buradan öğrenebilirsiniz
  Şifreniz          : TcKimlik numaranızın ilk 5 rakamı.

  Takip eden her yarıyılların ders kayıtları öğrenciler tarafından yapılacaktır. Öğrenim ücretlerini yatırmayan İkinci Öğretim öğrencilerinin ders kaydı yapılmayacaktır.

  İZİN / KAYIT DONDURMA
  Kesin kayıttan sonra, öğrenime sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek kayıt olduktan sonra ilgili okulun öğrenci işlerine dilekçe ile başvurabilirler.

  MUAFİYET
  Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için okulun eğitim-öğretime başladığı ilk iki hafta içerisinde Bölüm Başkanlarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Dersler harfli not olarak muaf edilerek not ortalamasına katılır.)

  DİKEY GEÇİŞ SINAVI SONUCU KAYIT YAPTIRACAKLAR
  Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracak adaylar ders muafiyetinin ve sınıf intibakının yapılabilmesi için, transkriptini ve ders içeriklerini dilekçe ekinde bölümlerine teslim edeceklerdir

  HATIRLATMA
  Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (tekrara kalmış öğrenciler için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadır.

  ASKERLİK DURUMLARI
  ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

  Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

  AYNI ANDA 2 ÖNLİSANS YADA 2 LİSANS OKUNAMAZ
  Öğrenciler aynı anda 2 önlisans yada aynı anda 2 lisans programında kayıtlı olamazlar. (Kontenjan sınırlaması olmayan Açık ve Uzaktan öğretim programları hariç)
  Üniversitemizde bir ÖnLisans programını kazanmışsanız ve halen bir ÖnLisans programında kayıtlı iseniz kayıt yaptıramazsınız. Üniversitemizde bir Lisans programını kazanmışsanız ve halen bir Lisans programında kayıtlı iseniz kayıt yaptıramazsınız. Mutlaka kayıtlı olduğunuz programdan ilişiğinizi kesmiş olmanız gerekmektedir.

  Türkiye'nin tüm illerinden ilimize kara ve demir yolu ile ulaşım mümkündür. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Öğrenci Kayıt bürosu Afyonkarahisar-Eskişehir yolu üzerinde bulunan Ahmet Necdet Sezer yerleşkesindedir. Kampüsümüze şehir merkezinden minibüsler ve halk otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. Afyonkarahisar tren istasyonu şehir merkezinde, şehirlerarası otobüs terminali ise çevreyolu üzerindedir. Otogardan il merkezine yarımşar saatlik ara ile karşılıklı servisler bulunmaktadır.

  Kaydını Afyonkarahisar'a gelerek yaptıracak öğrenciler için kayıt işlemleri, kampüs alanımız içerisinde yapılacaktır. Önceki yıllarda yapılan kayıtlardaki deneyimlerimize göre, kayıt yoğunluğu öğle saatlerinde bitmektedir. Öğrenci ve velilerimizin çok erken saatlerde gelip sırada beklemelerine gerek yoktur.