Sayın Öğrencimiz;
Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 • Diploma yada Mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
 • Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Sadece ikinci öğretim (İÖ) ve Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenim ücreti ve katki payi ödemesine ilişkin banka dekontu.)

 • Afyon Sağlık Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin resmi yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporu.
 • Sultandağı Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı programına kayıt yaptıracak öğrenciler için ÖSYM kılavuzunda yer alan açıklamalardan 122 nolu koşulda belirtilen şartlara uygun sağlık raporu

       NOT: Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracak adaylar ders muafiyetinin ve sınıf intibakının yapılabilmesi için, transkriptini ve ders içeriklerini dilekçe ekinde bölümlerine teslim edeceklerdir.

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.


Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.


ÖĞRENCİ NUMARANIZ

Öğrenci No Sorgulama; Öğrenci numaranızı öğreniniz.

Öğrenci Numarası; Bankaya harç miktarınızı yatırırken ve ders kaydı için Öğrenci Bilgi Sistemine girişte size gerekli olacaktır.KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

EK Yerlestirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

Kayıt Tarihleri;
 • Kayıtlar 06 – 09 Eylül 2016 tarihleri arasında Ahmet Necdet Sezer Kampüsümüzdeki Kayıt merkezimizde yapılacaktır.
 • Ek yerleştirme kayıtları e-Devlet üzerinden yapılmamaktadır.


Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : Öğrenim ücretleri 06 – 09 Eylül 2016 tarihleri arasında VAKIFBANK ödeme gişelerinden, internet bankacılığı üzerinden veya bankamatiklerinden herhangi bir havale ücreti ödemeden Öğrenci Numarası girilerek yapılabilir. Yatırılması gereken Öğrenim Ücretleri miktarını web sitemizden öğrenebilirsiniz.

Bankada Öğrenci numarası girildiğinde ödenmesi gereken tutar karşınıza otomatik olarak gelecektir. Tutar ödendikten sonra dekontunuzu mutlaka saklayınız.

Banka dekontu kayıt sırasında kayıt görevlilerine teslim edilecektir.


Kayıt Tarihinde Ortaöğretimden Mezun Olamayan Öğrenciler;

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

Kayıtla İlgili Önemli Notlar

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez
 • Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

 • 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler
 • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2016-ÖSYS'ye başvurabilirler.),
 • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsan yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (E-kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)

2016-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.


ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ

Öğrenci No Sorgulama; Öğrenci numaranızı öğreniniz.

1) KULLANICI ADI : Öğrenci Numaranız aynı zamanda kullanıcı adınızdır.
2) ŞİFRE : TC Kimlik Numaranızın ilk 5 rakamı.
3) Öğrenci bilgi sistemine giriş için tıklayınız.

NOT :Öğrenci bilgi sistemi öğrencilik boyunca tüm işlemleriniz için kullanacağınız bir sistemdir. (Ders Kaydı, Not Görüntüleme v.s.)

DERS KAYDI

Ders kayıtları 06 - 19 Eylül 2016 tarihleri arasında İNTERNET üzerinden yapılacaktır. Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmeniz için ders kaydınız doğru bir şekilde yapmanız gerekmektedir. 06 - 19 Eylül tarihleri arasında ders kaydını yapmayan öğrenci derslere giremez. Her öğrenci ders kaydından kendisi sorumludur. Takip eden her yarıyılların ders kayıtları öğrenciler tarafından yapılacaktır. Öğrenim ücretlerini yatırmayan İkinci Öğretim öğrencilerinin ders kaydı yapılamayacaktır.

Kesin kayıdını yaptıran ve ders kaydını internet üzerinden doğru bir şekilde yaptıran öğrencinin Eğitin-Öğretimin başlangıç tarihi olan 19 Eylül 2016 tarihinde gelmesi yeterlidir.

06-19 Eylül 2016 tarihlerinde sorun yaşamamak için duyuruları takip etmek amacıyla üniversitemiz web sayfasını ve okulunuz web sayfasını takip etmeniz doğru olacaktır.

BURS BAŞVURUSU

"ÜniYurt" barınma-yurt bursu, KYK ve Yemek Bursu başvuruları.

YABANCI DİL HAZIRLIK

Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı: Ayrıca duyuru yapılacaktır.
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler Yeterlilik Sınavına Girmek zorundadır. Bu sınavda başarılı olanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam etmeden, asıl bölümlerinin birinci sınıfına devam edecektir.

HAZIRLIK SINIFI OLAN PROGRAMLAR

 • Zorunlu Hazırlık Sınıfı
  • İslami İlimler Fakültesi (İslami İlimler Programı (I. ve II. öğretim)
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İşletme İngilizce Programı)
 • İsteye Bağlı Hazırlık Sınıfları
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • Teknoloji fakültesi
  • Turizm Fakültesi
  • Veteriner Fakültesi

Lisans ingilizce Seviye Tesbit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse ... / Eylül / 2016 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı” na girebilirler. Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

İZİN / KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenime sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek kayıt olduktan sonra ilgili okulun öğrenci işlerine dilekçe ile başvurabilirler

MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için okulun eğitim-öğretime başladığı ilk iki hafta içersinde Bölüm Başkanlarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Dersler harfli not olarak muaf edilerek not ortalamasına katılır.)

HATIRLATMA

Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (tekrara kalmış öğrenciler için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadır.

ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI MİKTARLARI

Bakanlar Kurulu 2016-2017 Öğrenim ücreti katkı payı ücretleri henüz açıklanmamıştır.
Normal öğretime kayıt yaptıracak öğrenciler, katkı payı yatırmayacaktır. İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde öğrenim görecek öğrencilerimizin öğrenim ücretleri aşağıda belirtilmiş olup, en yakın Vakıfbank'a yatırılabilir.
 GEÇEN YILIN KATKI PAYI MİKTARLARI Güncellenecektir.


BAKANLAR KURULU TARAFINDAN AÇIKLANAN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

OKULU

İKİNCİ ÖĞRETİM

NORMAL ÖĞRETİM

YÖS NÖ

YÖS İÖ

1

TIP FAKÜLTESİ

-

-

2.500,00 TL

-

2

VETERİNER FAKÜLTESİ

-

-

2.500,00 TL

-

3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAM)

640,50 TL

-

150,00 TL

600,00 TL

4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL PROGRAM)

481,00 TL

-

150,00 TL

600,00 TL

5

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAK.

577,50 TL

-

300,00 TL

600,00 TL

6

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

513,50 TL

-

250,00 TL

600,00 TL

7

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ.

573,30 TL

-

-

-

8

EĞİTİM FAKÜLTESİ

513,50 TL

-

250,00 TL

600,00 TL

9

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

764,50 TL

-

300,00 TL

800,00 TL

10

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

764,50 TL

-

300,00 TL

800,00 TL

11

AFYON SAĞLIK YO

577,50 TL

-

250,00 TL

600,00 TL

12

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

385,00 TL

-

100,00 TL

400,00 TL

13

BOLVADİN UYG.BİL.YO

577,50 TL

-

150,00 TL

375,00 TL

14

TURİZM FAKÜLTESİ

513,50 TL

-

250,00 TL

600,00 TL

15

GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ(SINAVLA)

962,00 TL

-

375,00 TL

1.000,00 TL

16

GÜZELSANATLAR FAKÜLTESİ (YTNK RESİM)

962,00 TL

-

300,00 TL

-

17

HUKUK FAKÜLTESİ

-

-

-

-

18

DEVLET KONSERVATUARI

-

-

375,00 TL

-

19

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

-

-

150,00 TL

-

20

İİBF İŞLETME İNGİLİZCE

-

-

-

600,00 TL

21

TÜM MESLEK YÜKSEK OKULLARI

385,00 TL

-

100,00 TL

400,00 TL

22

UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEK OKULU

385,00 TL

-

400,00 TL

-KAYIT  YERİMİZ

Kayıt  Yerimiz :

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü gazlıgöl Yolu 7. KM / AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR